DEN HAAG - De overheid zou er goed aan doen om de term 'ambtenaar' met mate te gebruiken in personeelsadvertenties. Het woord ambtenaar heeft een negatieve klank die potentiële overheidsdienaren er mogelijk van kan weerhouden te solliciteren.

Dat meldt donderdag de website van het ambtenarenblad Binnenlands Bestuur.

De Intelligence Group heeft in opdracht van Binnenlands Bestuur een arbeidsmarktonderzoek gehouden. Volgens het onderzoeksbureau moeten overheden niet alleen voorzichtig omgaan met het woord ambtenaar, ze moeten de teksten van hun personeelsadvertenties sowieso aanpassen.

Werkbeleving

Bij de werving van overheidspersoneel moet de nadruk veel meer op de werkbeleving liggen in plaats van "zeer zakelijk en formele omschrijvingen van de aangeboden functie."

Ook vindt de Intelligence Group dat advertenties duidelijker moeten zijn over de secundaire arbeidsvoorwaarden. "Slechts vermelden dat die bij de overheid goed zijn, volstaat tegenwoordig niet meer."