DEN HAAG - Minister Ella Vogelaar voor Wonen en Wijken gaat na hoeveel woningcorporaties tegoeden hebben uitstaan bij de IJslandse spaarbank Icesave. Een corporatie heeft een tegoed van ongeveer 1,5 miljoen euro bij de failliete bank.

Dat heeft de bewindsvrouw donderdag laten weten.

Vogelaar geeft niet de naam van de betreffende woningcorporatie. Voor de bouw van woningen kunnen woningcorporaties onder garantstelling van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gunstig geld lenen.

Speculatief

Als de bouw nog niet is begonnen, kunnen zij dat geld tijdelijk op een spaarrekening parkeren. Corporaties mogen en kunnen echter geen WSW-garantie krijgen als zij het geleende geld willen inzetten voor "speculatieve doeleinden", stelt Vogelaar.

Eerder kondigde de Woonbond al aan dat de huurderverenigingen de boeken van woningcorporaties aan een onderzoek gaan onderwerpen om te kijken of zij geld in IJsland hebben weggezet.