NIJKERK - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) bekijkt of hij de regeling voor werktijdverkorting kan openstellen voor bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de kredietcrisis.

Dat heeft Donner woensdag gezegd in Nijkerk tijdens een bijeenkomst van de brancheorganisatie FME-CWM voor technische en industriële bedrijven.

Bijzondere situaties

De CDA-bewindsman wees erop dat de huidige regeling voor werktijdverkorting is bedoeld voor bijzondere situaties, zoals de vuurwerkramp, waarbij wordt verwacht dat bedrijven te maken hebben met een tijdelijke dip.

Werknemers krijgen tijdelijk een WW-uitkering, zodat werkgevers door de moeilijke tijd worden geloodsd zonder dat ze personeel hoeven te ontslaan.

Tevreden

Voorzitter Jan Kamminga van de FME-CWM die heeft aangedrongen op een verruiming van de regeling, was tevreden over de toezegging van Donner.

Kamminga stelde dat de minister "duidelijk snapt dat er wat moet gebeuren" en hij hoopt volgende week dinsdag tijdens het topoverleg tussen het kabinet, werkgevers en vakbonden uitsluitsel te krijgen van de bewindsman.

Maar Donner benadrukte, net zoals hij eerder heeft gedaan, dat werktijdverkorting niet bedoeld is om kwakkelende bedrijven in langdurige economische ontwikkelingen overeind te houden met WW-gelden.

Dat zou de concurrentieverhoudingen verstoren en richt uiteindelijk grotere schade aan.

Eis

Nu moeten bedrijven aantonen dat door onvoorziene omstandigheden de omzet met 20 procent is gekelderd en dat minimaal twee weken lang.

Donner onderzoekt of deze eis aangescherpt kan worden voor slachtoffers van de kredietcrisis, om te voorkomen dat straks 'gewoon' kwakkelende bedrijven worden geholpen.

WW

Bovendien wil de minister ervoor waken mensen langdurig in de WW te stoppen, omdat nu ook veel werkgevers moeite hebben om voldoende geschikt personeel te vinden.

Daarom moeten volgens hem bedrijven die een beroep doen op de werktijdverkorting, investeren in scholing van hun mensen voor het geval zij toch op straat komen te staan. Zo moeten ze beter inzetbaar worden voor de vele onvervulbare vacatures die er nu zijn.

CWI

Ook heeft Donner het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en uitkeringsinstituut UWV gevraagd zogeheten mobiliteitscentra op te zetten, zoals eerder in Limburg is gebeurd na grote ontslagrondes bij onder meer autofabrikant NedCar.

In die centra kan per regio worden bekeken hoe werkgevers die overtollig personeel kwijt moeten, kunnen samenwerken met bedrijven die juist werknemers zoeken.