DEN HAAG - Europa kan een leidende rol spelen in de discussie over de vraag of de kredietcrisis ons dwingt een betere balans te vinden tussen het streven naar meer rijkdom en de risico's die dat met zich meebrengt.

Dat maakte minister Wouter Bos (Financiën) woensdag duidelijk tijdens een lezing in Den Haag. Hij wees erop dat Europa nu de kans heeft om te laten zien dat "meer niet altijd beter is''.

"Dat de samenleving niet gebaat is bij excessieve risico's, dat matiging van excessen en ongelijkheden niet alleen een deugd is maar soms zelfs een publiek belang.''

Geen winnend verhaal

De minister benadrukte dat Europa de afgelopen jaren geen winnend verhaal was voor Nederlandse politici, maar dat de kansen keren. Zo zijn volgens hem Europese regels en afspraken nodig om een volgende crisis te voorkomen.

"De burgers van het Europa van na de crisis staan open voor Europese verhalen die tot voor kort te weinig voet aan de grond kregen.''