DEN HAAG - Het nieuwe systeem waarmee de hogescholen en universiteiten zullen worden bekostigd door de overheid loopt een jaar vertraging op. Dat heeft Onderwijsminister Ronald Plasterk dinsdag aan de Tweede Kamer laten weten.

De invoering stond gepland voor 2010. Dat wordt onder andere niet gehaald omdat de overgang van het huidige stelsel naar het nieuwe systeem langer duurt dan gedacht. Het is nu de bedoeling het nieuwe stelsel in 2011 in te voeren.

Systeem

In het nieuwe systeem is het geld dat de instellingen krijgen afhankelijk van het aantal studenten, de kwaliteit van de opleidingen en het aantal diploma's dat wordt verstrekt.