DEN HAAG - Minister Wouter Bos (Financiën) kijkt "met enige achterdocht" naar alle voorstellen die het kabinet momenteel krijgt om te hulp te schieten bij het opvangen van de gevolgen van de financiële crisis.

"Het is te vroeg om grootscheeps de geldbuidel te trekken", zei Bos dinsdag in zijn wekelijkse gesprek bij RTLZ. Hij wees erop dat door de kredietcrisis de schatkist alleen maar minder gevuld raakt, waardoor het niet voor de hand ligt nu extra geld uit te geven.

Een groot aantal maatschappelijke organisaties heeft, met verwijzing naar de kredietcrisis, de afgelopen weken plannen gepresenteerd voor ondersteuning van burgers of bedrijven.

De bewindsman benadrukte dat de economische groei weliswaar terugvalt, maar dat ons land er financieel nog altijd goed voorstaat.

IMF

Volgens Bos kan financiële steun van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan IJsland wat Nederland betreft alleen plaatsvinden als dat land bereid is spaarders tegemoet te komen die de dupe zijn van problemen bij IJslandse banken.

Bos probeert andere landen, zoals Duitsland en Groot-Brittannië, achter dat standpunt te krijgen.

Afspraken

Nederland heeft eerder met IJsland afspraken gemaakt over de teruggave van spaartegoeden aan Nederlandse spaarders.

Via een lening aan het land wil de Nederlandse overheid de IJslanders de mogelijkheid geven om gedupeerde spaarders die tegoeden hebben uitstaan bij de spaarbank Icesave, maximaal 20.000 euro terug te geven. Met het akkoord is ongeveer 1,3 miljard euro gemoeid.