DEN HAAG - Grote ondernemingen besteden meer tijd en geld aan cursussen en trainingen voor werknemers dan kleine bedrijven. Daardoor zouden de werknemers van grote ondernemingen, als ze werkloos worden, sneller een nieuwe baan kunnen vinden, maar dat blijkt niet het geval.

Dat staat in een rapport van SEO Economische Onderzoek, dat werd gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De onderzoekers geven als verklaring dat werknemers in kleine bedrijven aldoende leren door het directe contact met de leidinggevende op de werkvloer.

Grote ondernemingen spitsen trainingen en cursussen veelal toe op de behoefte van het eigen bedrijf. Daardoor leiden ze lang niet altijd tot een hogere inzetbaarheid bij werkloosheid.