DEN HAAG - Vrouwen die veel belang hechten aan hun werk, al dan niet in samenhang met een wens voor economische zelfstandigheid, werken veel buitenshuis.

Of ze nou kleine kinderen hebben of niet. Of vrouwen in deeltijd werken heeft dan ook lang niet altijd te maken met het hebben van kinderen.

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de studie Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken, dat dinsdag is verschenen.

Deeltijd

Vrouwen met jonge kinderen werken weliswaar vaak deeltijd, maar vrouwen van wie de kinderen de luiers al geruime tijd zijn ontgroeid, doen dat even vaak.

Het gemiddeld aantal uren dat zij werken is ook gelijk. Zelfs vrouwen die helemaal geen kinderen hebben, werken vaak geen 35 uur in de week.

Keuze

Vrouwen kiezen er gewoon voor om minder te werken dan de volledige werkweek. Ze willen het huis op orde houden en tijd hebben voor zichzelf, kinderen, hobby's en sociaal leven overhouden.

Dat ze die keuze kunnen maken, ervaren ze wel als luxe. Van de dames heeft iets meer dan een derde het idee te moeten werken voor het geld. Bij mannen is dat een goede driekwart.

Partner

De meeste vrouwen hebben dan ook een man die gewoon vijf dagen in de week werkt en zorgt voor brood op de plank. Het geld dat de partner binnenbrengt, is extra. "Daar staat tegenover dat de vrouw het leeuwendeel van het huishoudelijk werk en de zorg verricht."

Dat wordt ook vanzelfsprekend gevonden. De dames zelf noch de omgeving heeft er moeite mee dat de vrouw minder uren betaald werk verricht. "Ook op het werk blijkt de deeltijdbaan voor vrouwen volledig ingeburgerd."

De meeste vrouwen die buitenshuis echt weinig uren maken - minder dan 20 - zouden wel wat meer willen werken. Omgekeerd willen vrouwen die meer dan 28 uur werken, juist wel wat minder uren aan de baan besteden.

De invloed die vrouwen, maar ook mannen, hebben op hun werktijden is volgens het SCP in tien jaar tijd niet verbeterd. Thuiswerken en bijvoorbeeld zelf roosteren zijn nog zeer zeldzaam in Nederland. "Succesvolle voorbeelden bleken moeilijk te vinden."