DEN HAAG - De kosten die de jeugdzorg moet maken voor de inhuur van interim-managers vallen best mee. Volgens minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin lopen beloningen in pas met het totale bedrag dat de sector aan personeel kwijt is.

Dat heeft hij de Tweede Kamer maandag laten weten. Die sprak een paar maanden geleden nog schande van de hoge bedragen die de managers op zouden strijken.

Rouvoet betoonde zich ook geschrokken en beloofde opheldering te vragen bij de provincies, die gaan over de jeugdzorg.

Personeelsbudget

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) meldde hem dat de Bureaus Jeugdzorg in 2007 minder dan 1 procent van het totale personeelsbudget aan interim-managers kwijt waren.

Dat was gebleken uit een enquete die het IPO onder de provincies had gehouden. Ook zijn de dagtarieven die de tussenpauzen in rekening brengen in lijn met wat er in de markt voor hen betaald wordt.

SP

De SP neemt geen genoegen met deze uitleg. Voor het vaste personeel binnen de jeugdzorg komt er een maximumbeloning. Daarop zou voor een interim-manager geen uitzondering moeten worden gemaakt, vindt Kamerlid Renske Leijten.

Dat de tarieven gebruikelijk zijn in de markt, doet er volgens haar niet toe. Als semi-publieke sector heeft de jeugdzorg niets met deze tarieven te maken.