AMSTERDAM - De vakcentrale FNV wil de huidige regeling voor werktijdverkorting op de schop nemen. In plaats daarvan moet er een overbruggingsvoorziening komen die niet alleen inkomen oplevert, maar ook scholing.

Deze moet gelden voor vaste en tijdelijke arbeidskrachten.

Met het tienpuntenplan 'Nu investeren in mensen', dat maandag werd gepresenteerd, hoopt de vakbond oplossingen aan te dragen voor de bestrijding van de economische neergang.

"De kredietcrisis begint duidelijke gevolgen te hebben voor de reële economie", aldus de FNV.

Werknemers

In de ogen van de vakcentrale is tot nu toe te weinig aandacht geschonken aan de problemen voor de werknemers. "Zonder de paarden van de economie kunnen we de kar van de economie niet uit de modder trekken", aldus FNV-voorzitter Agnes Jongerius.

De nieuwe regeling voor werktijdverkorting, de zogeheten loonoverbruggingsregeling kredietcrisis (LOK), moet worden gefinancieerd uit het WW-fonds. Dit fonds is met ongeveer 9 miljard euro gevuld.

De werkgever ontvangt de WW en betaalt het loon van de werknemer gewoon door. De werknemer komt op zijn beurt dus niet in de WW terecht. De regeling, die maximaal achttien maanden geldig is, moet zo veel administratieve handelingen omzeilen.

Tijdelijk krediet

Zowel de vakbond als de werkgevers moeten de aanvraag voor het tijdelijk krediet indienen. De bedrijven die een beroep willen doen op de regeling, moeten aantonen waar zij een probleem in de productie verwachten.

Ook moeten zij duidelijke afspraken maken met de werknemers, over de scholing en de latere terugbetaling van het krediet.

Jongerius

Volgens Jongerius slaat het plan twee vliegen in een klap. "Niet alleen is er voor de werknemers inkomenszekerheid, de regeling is ook voor bedrijven aantrekkelijk als zij in een productiedipje zitten." De voorzitter verwacht positieve reacties uit de werkgevershoek.

Jongerius hoopt dat de regeling vanaf 1 december gaat gelden. "Dan moet er wel even flink doorgewerkt worden, maar als we in een week een bank kunnen nationaliseren, kunnen we in drie weken een regeling optuigen die de werknemers zekerheid biedt die ze nodig hebben."

Op welke termijn de bedrijven het overbruggingskrediet moeten terugbetalen, is onderdeel van onderhandeling. De voorzitter noemde deze afspraken belangrijker dan het vragen van rente op het geleende bedrag uit het WW-fonds.

Pools

Een ander voorstel van de FNV is het instellen van 'pools' op regionaal niveau waar kleine bedrijven personeel kunnen uitwisselen.

Eerder trok de FNV al gezamenlijk met vakbond CNV Bedrijvenbond op om de positie van gepensioneerden te verbeteren. De bonden pleiten voor een eenmalige (belastingvrije) bonus voor gepensioneerden van hun pensioenfonds.