DEN HAAG - De Tweede Kamer en agenten maken zich zorgen over de personele bezetting bij de politie. De politiemensen vrezen dat een bezuiniging van 100 miljoen euro onverantwoorde gevolgen zal hebben.

De ondernemingsraden van de politie hebben maandag een brandbrief gestuurd naar minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken. Daarin waarschuwen ze dat agenten op straat, en dan vooral de noodhulpdiensten, het nu al 'zorgwekkend' druk hebben.

De raden zeggen dat Ter Horst serieus moet kijken naar de gevolgen van bezuinigingen voor de veiligheid van agenten en burgers.

Een aantal ondernemingsraden heeft de bezuinigingsvoorstellen in hun korps al afgewezen. In enkele gevallen zullen ze niet meewerken aan de uitvoering ervan, schrijft de Coöperatieve Ondernemingsraden Politie (COP).

Onaanvaardbare druk

In veel korpsen is volgens de COP sprake van een onaanvaardbare druk op de roosters. Ook zijn politiemensen steeds meer tijd kwijt aan administratieve processen.

De "uitholling" van de operationele diensten zal bovendien ten koste gaan van de inzetbaarheid van agenten op straat.

Schrappen

De oppositiepartijen SP en PVV zeiden maandag dat Ter Horst de miljoenenbezuiniging moet schrappen en ook de VVD maakt zich zorgen.

De coalitiefracties verwachten evenwel geen extra problemen door de bezuiniging omdat korpsen dat geld moeten besparen door beter samen te werken.

Zorgen

In een overleg met de minister spraken wel alle partijen maandagavond hun zorgen uit over de politiesterkte, vooral op straat.

"Ik wil klip en klaar horen dat we voldoende blauw op straat zullen zien", zei Kamerlid Coskun Cörüz van regeringsfractie CDA. Volgens coalitiegenoot PvdA lukt het niet om de wijkagent duidelijk op straat te krijgen.

Begroting

Steeds meer politiekorpsen hebben Ter Horst aangegeven dat ze moeite hebben hun begroting de komende jaren sluitend te krijgen zonder te snijden in de capaciteit voor het primaire politiewerk. Maar zo'n uitkomst acht de bewindsvrouw "niet acceptabel".

De minister meent dat de korpsen door betere samenwerking de afgesproken bezuiniging van 100 miljoen kunnen realiseren. De ingrepen mogen niet ten koste gaan van 'blauw op straat' en de opsporing.