NAARDEN - Het handelshuis Hagemeyer zit in de problemen. De marktaandelen nemen af, waardoor de omzet en de winst tegenvallen. Het bedrijf wil 1300 van de ruim 21.000 banen schrappen in plaats van de eerder aangekondigde duizend. In een verklaring zegt Hagemeyer donderdag dat de acties om de personeelssterkte te verkleinen uitgebreid en versneld moeten worden.

Bekijk video: 'Faillissement Hagemeyer dreigt'

Door een bijzondere last van 100 miljoen euro komt het nettoverlies van de onderneming over de eerste zes maanden van het jaar uit op 123 miljoen euro. In dezelfde periode van 2002 was er nog een winst van 58 miljoen euro. In juni waarschuwde Hagemeyer al dat het bedrijf dit jaar een "substantieel" nettoverlies lijdt.

De omzet kwam uit op 3,4 miljard euro, tegen 4,1 miljard een jaar eerder. De omzet daalde mede door de verkoop van een bedrijfsonderdeel. Door de dure dollar moest Hagemeyer 342 miljoen euro inleveren op de omzet. Het bedrijfsresultaat bedroeg 6 miljoen euro negatief, tegen een winst van 111 miljoen euro een jaar geleden. Dat is minder goed dan analisten hadden voorspeld. Op de effectenbeurs moest Hagemeyer in de ochtendhandel dan ook 5 procent inleveren.

Het bedrijf overlegt met banken over een financieringsplan. Hagemeyer wil op de lange termijn vrijstelling bedingen op de voorwaarden in leningsovereenkomsten. Hagemeyer voldoet niet meer aan afgesproken ratio's. Daardoor kan een bank een lening opeisen. Maar door de problemen is het in het geval van Hagemeyer nog maar de vraag of door de problemen die bank dan ook al het geld terug kan krijgen. Hagemeyer heeft een rentedragende schuld van bijna 900 miljoen euro.

De problemen doen zich vooral voor bij de kerndivisie PPS (distributie van elektrotechnische - en veiligheidsproducten). Dit onderdeel is goed voor het grootste deel van de totale omzet. "Gedurende de afgelopen zes maanden had de onderneming nog steeds te lijden onder een uitzonderlijke combinatie van moeilijke marktomstandigheden en het verlies van marktaandeel in het Verenigd Koninkrijk", aldus bestuursvoorzitter R. ter Haar.

In Groot-Brittannië zag de onderneming de winstmarges krimpen door het gebruik van een nieuw computersysteem. Daardoor daalde het marktaandeel van 26 naar 22 procent. Bovendien zakte de elektrotechnische distributiemarkt in het eerste kwartaal met 5 procent. Er was daardoor geen autonome groei, maar een krimp van bijna 20 procent.

Hagemeyer ziet vooralsnog geen verbetering van de marktpositie. De tweede helft van het jaar is traditioneel altijd iets beter dan de eerste helft. Daarom verwacht Hagemeyer dat het bedrijfsresultaat wel iets beter wordt. Het bedrijf voorziet voor de tweede helft wel hogere financieringslasten door nieuwe afspraken met geldschieters. Daardoor zal het uiteindelijke nettoverlies over heel 2003 rond de 200 miljoen euro uitkomen, denkt Hagemeyer.