DEN HAAG - Gemeenten hebben in 2010 veel meer vrijheid om zelf geld uit te geven voor projecten voor jongeren. Dan zijn allerlei losse regelingen vanuit de rijksoverheid naar de gemeenten overgeheveld of bestaan niet meer.

Dat heeft minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin maandag geschreven aan de Tweede Kamer.

Hij reageert daarmee op het verzoek van de PvdA om gemeenten meer armslag te geven voor aanpak van probleemjongeren, vooral in de vier grote steden.

In de grote steden loopt nog een onderzoek om te kijken hoe bepaalde vormen van jeugdzorg, die provinciaal van opzet is, in de gemeente goed uit te voeren.

Proef

Een proef in Rotterdam met het flexibel inzetten van geld voor jeugdbeleid zou een vervolg kunnen krijgen in andere grote steden.

Daar zouden ook proeven kunnen beginnen om verschillende geldstromen in de zorg voor jongeren beter op elkaar te kunnen laten aansluiten. Het gaat dan om geld vanuit jeugdbeleid, de AWBZ en de zorgverzekeringswet.

De PvdA is opgetogen met de brief van Rouvoet. "Dat is de doorbraak die wij willen en die schoonmaakactie moet beginnen in Den Haag'', zegt fractievoorzitter Mariëtte Hamer.