DEN HAAG - De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal niet of nauwelijks gegroeid of gekrompen. Volgens minister Zalm van Financiën lag de economische groei rond het nulpunt. Dat heeft zijn woordvoerder woensdag gezegd.

Nederland verkeert sinds het eerste kwartaal van dit jaar na twee periodes van krimp officieel in een recessie. De eerste drie maanden kromp de economie met 0,1 procent, terwijl de laatste maanden van 2002 de afname 0,2 procent bedroeg. De uitlatingen van Zalm wijzen erop dat de situatie niet beter of slechter is geworden.

Krimp

De verwachting was al dat de Nederlandse economie in 2003 niet groeit. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat uit van stabilisatie. De Nederlandsche Bank (DNB) is iets somberder. President Wellink van DNB liet half juni weten dat zijn rekenmodellen uitkomen op een krimp van 0,4 procent.

Zalm loopt met zijn uitspraken vooruit op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die komen 14 augustus met de eerste raming over het tweede kwartaal.