BRUSSEL - De EU-landen zijn het vrijdag eens geworden over een gemeenschappelijke inzet voor de G20-top over de financiële crisis half november in Washington.

De onderlinge afspraak is "redelijk gedetaillieerd'', zei de Franse president Nicolas Sarkozy die het beraad van de regeringsleiders voorzat.

De Europese Unie zal bij de G20-top de VS, India, China en andere betrokkenen voorstellen doen voor regels over het toezicht op financiële instellingen, bestrijding van belastingparadijzen en kredietbeoordelaars.

Ook mogen banken niet meer allerlei zaken van de balans halen.

Enkele regeringsleiders waarschuwden bij het beraad voor te veel regels. Sarkozy: "We willen uiteraard niet doorschieten van te weinig naar te veel regels, maar we moeten wel iets in die richting'', zei Sarkozy.

IMF

Europa wil vooral het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank versterken. "Die instellingen hebben de laatste jaren hun zichtbaarheid en kracht verloren", aldus Sarkozy.

"Het is nog niet te zeggen welke kant de hervorming op moet. Sommigen willen het IMF als de centrale bank van de centrale banken, anderen zien het weer anders."

Regels

Enkele regeringsleiders waarschuwden bij het beraad voor te veel regels. Sarkozy: "We willen uiteraard niet doorschieten van te weinig naar te veel regels, maar we moeten wel iets in die richting", zei Sarkozy.

Voorzitter Jose Manuel Barroso van de Europese Commissie zei dat de aankomende G20-top "niet mag mislukken. Het moet een historische top worden voor het hervormen van het financiële systeem."

Uitdaging

Volgens Barroso moet in Washington duidelijk worden dat het nieuwe financiële systeem net zo'n uitdaging is voor de 21e eeuw als de opwarming van de aarde, de voedselcrisis en de vrijere wereldhandel.

Barroso zei ook blij te zien dat de EU-leiders hem een duidelijk mandaat hebben gegeven om in december voorstellen te doen voor economisch herstel.

"We zijn het eens dat we door de financiële crisis heen moeten kijken naar de economische gevolgen. We gaan een Europees antwoord daarvoor coördineren."

Balkenende

Sarkozy wil dat ook premier Jan Peter Balkenende volgende week zaterdag aanwezig is op de economische wereldtop.

Bij de top zijn in principe de twintig grootste industrielanden (de G20) vertegenwoordigd. Nederland, de zestiende economie van de wereld, zit niet bij de G20, maar wil er wel graag bij zijn.

Nederland krijgt daarbij steun van Frankrijk. Hoe de deelname geregeld moet worden is nog onduidelijk, aldus Sarkozy. Spanje (achtste economie in de wereld) kreeg vrijdag wel zekerheid over een plekje aan tafel.

Balkenende gaf aan dat er nog gesproken wordt over de eventuele Nederlandse aanwezigheid in Washington. Hij zei dat als het mogelijk is, hij er graag bij wil zijn.