AMSTERDAM - Het wordt wel omschreven als 'smakeloos en ziekelijk'. Waar gaat het dan om:een controversieel plan voor financiële futuremarkt. Beleggers kunnen daarspeculeren op terroristische aanslagen. Een idee van het Pentagon om dedreiging van aanslagen beter te voorspellen.

Bekijk video

Op de zogeheten Policy Analysis Market zouden beleggers geld kunnenverdienen als ze op het goed moment aanvoelen dat er ergens een oorloguitbreekt, een bomaanslag wordt gepleegd of een hooggeplaatst persoon wordtvermoord.

Het idee was om een stuwmeer van duizenden handelaren te laten meevoorspellen waarmee het Pentagon preciezer trends kan signaleren.De democraten zijn woedend over het plan. De Amerikaanse staatssecretarisvan defensie Paul Wolfowitz heeft het ook meteen maar in de prullenbakgegooid. Maar toch stond hij er achter.

De democratische senator Barbara Boxer was minder onder de indruk van hetplan. Zij noemt het idee dus 'smakeloos'Handelaren hadden zich eigenlijk tot uiterlijk afgelopen vrijdag moeteninschrijven. De handel was dan in oktober van start gegaan. Maar misschienwas 11 september wel een passender startdatum geweest.copyright FTV /Reuters