AMSTERDAM - De financiële crisis treft de zwakkeren op de arbeidsmarkt het hardst.

Daarvoor waarschuwt president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) in een vrijdag gepubliceerd vraaggesprek met DNB Magazine.

"Als de werkloosheid toeneemt, komen de laaggeschoolden en de minder weerbaren het eerst in de problemen. Niet alleen op de arbeidsmarkt, maar ook op allerlei andere terreinen. Zij worden het hardst geraakt door deze crisis", aldus Wellink.

Bovendien betreft het volgens de centralebankpresident een groep die over minder financiële buffers beschikt.

Economie

De Nederlandse economie als geheel kan volgens Wellink wel tegen een stootje. "We komen uit de sterkste groeiperiode in decennia, zitten op het hoogste welvaartsniveau uit onze geschiedenis."

Maar hij bestrijdt dat Nederland het beter doet dan omringende landen. "Nederland heeft een open economie, en is gevoeliger voor wat er in de buitenwereld gebeurt."

"Ik gebruik het woord recessie niet zo graag", zegt Wellink. Maar hij sluit niet uit dat de economie in Europa "enige krimp" zal vertonen.

Inflatie

Aan de andere kant zal de inflatie die begin dit jaar hoog dreigde op te lopen, nu juist afnemen als gevolg van een lagere vraag naar goederen en diensten.

De Nederlandse overheid heeft een reeks maatregelen genomen om de financiële crisis te bezweren. "Maar het vertrouwen dat al die maatregelen ook echt werken, moet nog groeien", aldus Wellink.

"Echter, vroeg of laat zal in het sombere financiële landschap de zon toch echt weer doorbreken."

Risico's

Banken zullen volgens Wellink in de toekomst hun risico's moeten beperken. Ook liggen hogere kapitaaleisen in het verschiet.

De beloningen die sommige topmanagers krijgen, zijn volgens Wellink in sommige gevallen "onbehoorlijk hoog".

Er moet een beloningssysteem komen dat niet risicoverhogend werkt, vindt de DNB-topman.