Het kabinet vindt dat zelfstandigen een eigen verantwoordelijkheid hebben als het gaat om veiligheid en gezondheid. Het ziet geen reden om te komen met nieuwe verplichte verzekeringen voor deze groep.

In de Tweede Kamer drongen eerder dit jaar PvdA, SP en GroenLinks aan op een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Veel zelfstandigen zijn niet verzekerd, omdat dat voor hen te duur is.

Kabinet

Het kabinet komt tot zijn standpunt na een onderzoek dat uitwijst dat 95 procent van de zelfstandigen zonder personeel, de zogeheten zzp'ers, vrijwillig en bewust kiest voor het ondernemerschap.

Bij de linkse partijen bestond de indruk dat veel mensen, onder meer in de zorg, door omstandigheden werden gedwongen om een bestaan als werknemer op te geven.

Premies

Werkgevers die gebruik maken van de diensten van zzp'ers, hoeven voor hen geen werknemerspremies af te dragen. Volgens het onderzoek van het kabinet is slechts bij 1,2 procent van de zzp-ers sprake van "gedwongen zzp-schap". Daarnaast kiest 3,6 procent van de zzp'ers voor het ondernemerschap omdat zij geen kans zien om op een andere manier zelfstandig inkomen te verwerven.

Zelfstandigen

Het zelfstandig ondernemerschap is de afgelopen tien jaar met ruim een derde toegenomen tot meer dan één miljoen zelfstandigen.

Het onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder 1600 zelfstandige ondernemers wijst uit dat vrijwel alle zzp'ers tevreden zijn over hun situatie.