DEN HAAG - Minister Gerda Verburg (Landbouw) verkent de mogelijkheden om exporteurs van fokvee, die in de problemen zijn gekomen door de dierziekte blauwtong, tegemoet te komen via het borgstellingsfonds van haar ministerie.

De CDA-bewindsvrouw zegde de Tweede Kamer toe daarover volgende week woensdag uitsluitsel te geven. Het borgstellingsfonds is eerder ingezet bij dierziektes om veehouders tegemoet te komen, maar het is de vraag of het ook soelaas kan bieden aan andere sectoren, zoals handel en transport.

Enkele jaren geleden werden per jaar nog 50.000 fokrunderen uitgevoerd. In de loop van dit jaar waren het er nog maar achtduizend en nu ligt de export stil.

Vaccin

Nederland wordt al twee jaar getroffen door blauwtong type 8. Half oktober werd in ons land een nieuw type aangetroffen, type 6, waarvoor geen vaccin beschikbaar is. Hetzelfde type is donderdag ook aangetroffen in Duitsland, niet ver van de Nederlandse grens.

Nederland werkt nauw samen met de Duitse autoriteiten om de oorzaak op te sporen, zei Verburg, die denkt dat het nog weken kan duren voordat hierover duidelijkheid zal bestaan.

Hobbydier

CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel heeft het vermoeden dat het type 6 Nederland is binnengekomen door een particulier die via internet vaccin liet overkomen uit Zuid-Afrika om een hobbydier te beschermen.

Verburg zei daarvoor geen aanwijzingen te hebben, maar kon het ook niet uitsluiten. Wel verzekerde zij de Kamer dat strafrechtelijk zal worden opgetreden als blijkt dat illegaal vaccin is toegediend.

Ormel had aangedrongen op financiële steun voor de exporteurs en kreeg daarvoor bijval van VVD en SGP. Verburg beloofde hen ook dat zij in overleg met het ministerie van Sociale Zaken zal bezien of arbeidstijdverkorting de problemen van de bedrijven kan verlichten.