DEN HAAG - Gedetineerden krijgen een loonsverhoging van 18,75 procent voor het werk dat ze in de gevangenissen verrichten. In de praktijk komt dat neer op 12 eurocent per uur meer.

Een gedetineerde die werkzaamheden verricht, krijgt daarvoor al jaren een vergoeding van 0,64 euro per uur. Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie kondigde woensdagavond in de Tweede Kamer aan dat ze het arbeidsloon wil verhogen naar 0,76 euro.

Voorstel

De vakbeweging heeft in het algemeen toegezegd volgend jaar niet meer dan 3,5 procent loonsverhoging te eisen. "De staatssecretaris gaat vijf keer hoger", stelde SP-Kamerlid Krista van Velzen tevreden vast. Van Velzen heeft herhaaldelijk aangedrongen op een loonsverhoging voor gedetineerden. Vorig jaar verwierp Albayrak haar voorstel daarvoor nog.

Volgens de staatssecretaris is het werk in de gevangenis niet te vergelijken met normale arbeid. Tijdens een debat over de begroting van het ministerie van Justitie zei ze verder dat ze later terugkomt op een verzoek vanuit de Kamer om arbeid in gevangenissen kostendekkend te maken. Gevangenen hoeven geen kost en inwoning te betalen.