DEN HAAG - Het aantal kinderen dat wordt opgevangen in de buitenschoolse opvang en de dagopvang is in de eerste helft van dit jaar fors gestegen. Tussen december en juni kregen 48.000 kinderen extra een plaats.

Desondanks zijn de wachtlijsten toegenomen, vooral in de grotere steden, omdat de vraag naar opvang nog harder groeide.

Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) woensdag bekendgemaakt. Ze heeft nieuwe maatregelen aangekondigd. Het aantal kinderen dat nu in de buitenschoolse opvang (bso) en de dagopvang terecht kan, is door de toename gestegen tot 467.000. De uitbreiding van het aantal plaatsen komt door de inspanningen van de kinderopvangsector, scholen en gemeenten.

Plekken

Om de capaciteit nog verder uit te breiden, steekt Dijksma 3 miljoen euro in een tijdelijke subsidieregeling voor steden met meer dan 100.000 inwoners. Ook heeft ze een Netwerkbureau Kinderopvang ingesteld, dat de sector en gemeenten gaat stimuleren het aantal plekken nog meer te vergroten. Ook de Werkgroep Onderwijs Kinderopvang blijft bestaan tot 2011.

De wachtlijsten voor de dagopvang zijn in de genoemde periode toegenomen met 4500 kinderen, tot 27.743 op 1 juni. Voor de bso is de wachtlijst met vijfhonderd kinderen gedaald tot 21.469 op 1 juni, aldus een woordvoerder van de bewindsvrouw.