VOORBURG - De omzet van de Nederlandse industrie is in november met 9 procent gedaald. Daarmee zet de dalende trend zich voort. In oktober bedroeg de omzetafname nog 4 procent, in het derde kwartaal was dat 3 procent.

De daling is, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek

Over heel 2001 komt de groei uit op ongeveer nul. Op basis van voorlopige cijfers heeft het CBS berekend dat de totale industriële omzet in het hele jaar nagenoeg gelijk was aan die in 2000. Dit geldt voor zowel de binnenlandse als de buitenlandse omzet. In 2000 groeide de industriële omzet nog met 14 procent. De definitieve cijfers hieropver verschijnen in februari.

Tot september nam de groei geleidelijk af, maar bleven de verkopen stijgen. Na de aanslagen in de Verenigde Staten was in september opeens sprake van een stevige omzetdaling van 8 procent. In oktober veerde de omzet iets terug met nog steeds een afname van 4 procent, maar in november zette de industrie liefst 9 procent minder om.

De diverse sectoren in de industrie lieten een wisselend beeld zien. Vooral de aardolie- en chemische industrie boekte in november flink minder omzet. De omzet in de voedings- en genotsmiddelenindustrie nam juist 3 procent toe. Ook bij toeleveranciers voor hout- en bouwindustrie steeg de omzet met 3 procent.