DEN HAAG - Het kabinet denkt erover geplande investeringen naar voren te halen om de economie een impuls te geven, nu de gevolgen van de internationale financiële crisis steeds duidelijker worden.

Premier Jan Peter Balkenende maakte dat dinsdag duidelijk in de Eerste Kamer, waar de kabinetsplannen voor volgend jaar werden besproken.

Hij wilde niet vooruitlopen op de gesprekken in het kabinet, maar het doel moet volgens hem zijn om "de structuur van de economie" te versterken. Als een van de mogelijkheden noemde de premier investeringen om de infrastructuur te verbeteren.

Economische groei

Balkenende benadrukte opnieuw dat de gevolgen van de financiële crisis niet onopgemerkt aan Nederland voorbij zullen gaan. Onder meer de economische groei zal lager uitvallen en het begrotingstekort toenemen.

Maandag voorspelde de Europese Commissie voor ons land een groei van 0,4 procent in 2009, waar door het Centraal Planbureau (CPB) eerder nog op 1,25 procent werd gerekend.

Zwaarder weer

De premier hield de senatoren dinsdag voor dat het economisch weliswaar "zwaarder weer" gaat worden, maar dat het "nog niet dramatisch" is. Door de goede uitgangspositie kan ons land volgens hem een stootje hebben.

Ondanks aandringen van onder meer de VVD ziet Balkenende geen noodzaak de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting nu aan te passen.

In het regeerakkoord is afgesproken dat wordt gestreefd naar een begrotingsoverschot van 1 procent in 2011 en dat wordt ingegrepen bij een begrotingstekort van 2 procent.

Overheidsingrijpen

Balkenende herhaalde dat de opbrengsten van het overheidsingrijpen bij de financiële instellingen Fortis, ABN Amro, ING en Aegon terug naar de staatsschuld gaan.

De Eerste-Kamerfractie van de PvdA had dinsdag nog voorgesteld om de winst na verkoop van de belangen helemaal te besteden aan het opwekken van duurzame energie.

Het kabinet ziet daar niets in. Het kabinet heeft de staatsschuld moeten verhogen om de financiële instellingen te helpen en het vindt het daarom logisch dat de opbrengsten daar naar terug gaan.