DEN HAAG - Het CDA vreest een snelle toename van Oost-Europeanen en mensen van buiten de Europese Unie die zich permanent in Nederland willen vestigen.

Gezien de zwakke arbeidsmarktpositie van veel migranten presenteert Tweede Kamerlid Eddy van Hijum van de grootste regeringspartij dinsdag een reeks voorstellen om de toegang tot de sociale zekerheid voor (arbeids)migranten verder beperken.

Al begin deze zomer pleitte van Hijum met coalitiegenoot PvdA en de oppositiepartijen VVD en SP ervoor om de rechten van Polen op een uitkering te beperken. Bijvoorbeeld bij een aanvraag voor bijstand zou direct hun verblijfsrecht moeten worden beëindigd. Het CDA-Kamerlid heeft in een notitie nu vijftien aanbevelingen nader uitgewerkt.

Periode

Zo moet volgens Van Hijum ook de periode dat mensen actief zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt leidend worden voor de duur van een WW-uitkering.

Net als de VVD eerder dit jaar, hekelt het CDA het feit dat iemand die vijftien jaar in Polen of Griekenland heeft gewerkt, daarna drie maanden in Nederland aan de slag is en werkloos wordt, direct aanspraak kan maken op een volledige WW voor al die gewerkte jaren in het buitenland.

Remigratieregeling

Verder wil Van Hijum de zogeheten remigratieregeling zo snel mogelijk afbouwen. "De wetenschap dat iemand op termijn kan terugkeren met behoud van uitkering heeft wel degelijk een aanzuigende werking", stelt hij. Ook is volgens de parlementariër een strengere controle op misbruik van de soepelere toelatingsregels voor kennismigranten nodig.

Bovendien moeten volgens het CDA op Europees niveau afspraken worden gemaakt over het tegemoetkomingen voor gezinnen in de kosten van kinderen. Van Hijum vraagt zich af waarom arbeidsmigranten zowel kinderbijslag en -toeslag voor zijn gezin in het land van herkomst krijgen als in dat land al tegemoetkomingen worden verstrekt.