UTRECHT - Het totaal aan eigen bijdragen in de zorg is de afgelopen vier jaar verdubbeld. Dat stellen de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie op basis van onderzoek.

Opeenstapeling van eigen bijdragen komt vooral voor bij chronisch zieken, mensen met een handicap en ouderen.

De organisaties vinden het ongewenst dat de genoemde groepen, die gemiddeld toch al een lager inkomen hebben, de dupe zijn van de stijging van de eigen bijdragen.

Ze willen dat het totaal aan eigen bijdragen wordt bekeken in samenhang met het inkomen van chronisch zieke mensen en dat het totaal aan eigen bijdragen aan een maximum wordt gebonden.

Onderzoek

Het onderzoek richtte zich onder meer op de eigen bijdragen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het totaal aan eigen bijdragen steeg van 1,7 miljard euro in 2004 naar 3,7 miljard euro in 2007.

Mensen die in een (verpleeg)instelling wonen, betalen de hoogste eigen bijdrage, zij betalen tussen de 34 en 61 procent van hun bruto inkomen.