DEN HAAG - Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer is kritisch over het kabinetsplan om werkgevers met loonkostensubsidies over te halen langdurig werklozen in dienst te nemen.

Zo waarschuwt de grootste regeringspartij CDA met oppositiepartijen SP, VVD, GroenLinks en D66 onder meer voor verdringing van mensen in gewone banen, vooral flexwerkers.

Ook vroeg CDA-Kamerlid Eddy van Hijum maandag tijdens een debat met minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) of niet weer veel overheidsgeld wordt gestoken in projecten voor arbeidsbemiddeling, waarvan onduidelijk is of het wel werkt. Van Hijum wees op eerdere ophef in de Kamer over de miljarden euro's die omgaan in re-integratietrajecten.

Onderzoek

Daarop zegde de CDA-bewindsman onderzoek toe bij de inzet van de loonkostensubsidies. Van Hijum benadrukte dat de subsidies alleen selectief en gericht ingezet moeten worden.

Er moet zicht zijn op een vaste baan en er moet worden voorkomen dat mensen worden ingeruild voor een nieuwe tijdelijke kracht zodra de subsidie is gestopt.

Donner zei die zorg niet te delen. Veel werkgevers kunnen geen geschikt personeel vinden en zitten met onvervulbare vacatures.

Kabinetsplan

Volgens het kabinetsplan krijgen werkgevers hoogstens een jaar recht op vergoeding van de helft van het minimumloon. Donner rekent op 30.000 proefplaatsingen van langdurig werklozen en ziet dat als een tijdelijke opstap naar werk. Tenminste de helft moet na de subsidie aan het werk blijven.

Volgens het kabinet moeten zoveel mogelijk mensen aan het werk om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Zo komen er ook premiekortingen om werkgevers over te halen ouderen in dienst nemen en te houden.

VVD'er Stef Blok zei dat extreem veel geld gaat naar symptoombestrijding. "Waarom zet de overheid niet gewoon een advertentie met: Gezocht, wijkagent van 56 jaar of leraar van 57 jaar?"