DEN HAAG - Een delegatie van het bedrijfsleven gaat samen met het ministerie van Economische Zaken op een “verkennende handelsmissie” naar buurlanden van Irak. De zakenlieden willen in de omliggende landen contacten aanknopen om een betere uitgangspositie te hebben bij orders voor de wederopbouw van het door oorlog getroffen land.

De missie bezoekt Turkije, Jordanië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten in de periode van 27 augustus tot en met 5 september. Zij staat onder leiding van mr. drs. D.J. Bruinsma, directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van Economische Zaken. De zakelijke delegatie wordt aangevoerd door drs. A. Kraaijeveld, voorzitter van FME-CWM, een organisatie van werkgevers in de metaal- en elektro-industrie.

Belang

De reis is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH). Het NCH en de werkgeversorganisatie VNO-NCW hebben samen een ‘Task Force Irak’ opgericht om te inventariseren welke bedrijven belang kunnen hebben bij de wederopbouw van dat land. Inmiddels hebben zich negentien bedrijven aangemeld voor de missie, maar het aantal deelnemende bedrijven kan nog oplopen. Tot de deelnemers behoren bedrijven die zich bezighouden met de winning van olie en gas, transport, drinkwaterzuivering, bouw, het maken van apparaten om voedsel te koelen en het maken van voeding voor dieren.

Bezoek

Voor een bezoek aan Irak zelf is het nog te vroeg. Het wordt te gevaarlijk gevonden en er is nog geen overheid die de zaken op orde heeft. Daarom is gekozen voor een strategie die kan leiden tot een bezoek, zodra de situatie is genormaliseerd.