BRUSSEL - De economische groei in de EU-landen wordt dit jaar slechts half zo groot als vorig jaar, namelijk 1,4 procent. Volgend jaar komt de groei bijna tot stilstand op 0,2 procent.

In Nederland bedraagt de groei dit jaar nog 2,3 procent. Volgend jaar wordt dat 0,4 procent en in 2010 0,9 procent.

De Europese Commissie meldde dat maandag in haar herfstraming voor de economie. Minister Wouter Bos van Financiën zei vorige week al voor 2009 een groei van nul of een klein plusje te verwachten voor Nederland. Eerder raamde het Centraal Planbureau de groei voor komend jaar nog op 1,25 procent.

Recessie

In de eurozone (de vijftien landen die de euro hanteren) is nu al sprake van een lichte recessie, aldus de Europese Commissie. In het tweede kwartaal van 2008 kromp de economie in de eurozone met 0,2 procent en in het derde kwartaal met 0,1 procent.

Voor heel 2008 voorziet de commissie nog een groei van 1,2 procent in de eurozone. Volgend jaar is dat 0,1 procent.

Huizenmarkt

"De raming toont dat de EU-economieën sterk geraakt worden door de financiële crisis", aldus EU-commissaris Joaquin Almunia (Economische Zaken). "De financiële crisis verergert de correctie op de huizenmarkt in enkele economieën op een moment dat de vraag sterk daalt."

De Europese Commissie meent dat maatregelen om de markten te stabiliseren zijn begonnen om het vertrouwen te herstellen, maar de situatie blijft erg wankel en de ramingen erg onzeker.

Contrast

Gevolg is dat de werkgelegenheid slechts marginaal toeneemt in de komende jaren: een kwart miljoen banen in 2009 en 2010. Dat staat in schril contrast met de 6 miljoen in 2007 en 2008.

De werkloosheid stijgt met 1 procentpunt, nadat die juist op het laagste punt in het decennium was gekomen.

Begrotingsoverschot

Nederland doet het relatief nog goed met een werkloosheid die volgend jaar oploopt van 3 naar 3,4 procent, tegen 7,8 procent in de EU en 8,4 procent in de eurozone. Ook wat betreft de overheidsfinanciën presteert Nederland boven het EU-gemiddelde. Het kent dit jaar een begrotingsoverschot van 1,2 procent en volgend jaar van 0,5 procent.

In de EU is dit jaar sprake van een begrotingstekort van 1,6 procent. Volgend jaar loopt dat op naar 2,3 procent.