DIEMEN - Verzekerden die de kosten van hun ziekteverzekering niet betalen, worden volgend jaar harder aangepakt.

Het achterstallige geld wordt via de werkgever of uitkeringsinstantie geïnd. De zorgpremie wordt ingehouden en in het uiterste geval kan er beslag worden gelegd op inboedel of auto van de klant.

Het College van Zorgverzekerden (CVZ) heeft dat donderdag bekendgemaakt. Het is nog niet bekend wanneer volgend jaar het nieuwe regime ingaat. Het parlement moet daarover nog beslissen.

Boete

Tot nu toe werden de wanbetalers achter hun vodden gezeten door de zorgverzekeraars. Volgend jaar gaat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) de incasso overnemen van wanbetalers die langer dan zes maanden geen premie hebben betaald. Ze leggen de wanbetalers bovenop de premie die ze nog moeten betalen, ook een boete op van 30 procent.

Het geld wordt via de werkgever of uitkeringsinstantie binnengehaald. Een andere mogelijkheid is dat het Centraal Justitieel Incassobureau wordt ingeschakeld.

Zorgtoeslag

Veel Nederlanders met een laag inkomen krijgen een zorgtoeslag van de overheid ter compensatie van hun ziektekosten. Het CVZ zorgt ervoor dat de belastingdienst die toeslag niet aan de wanbetaler geeft, maar gebruikt voor het dempen van de schulden.

Volgens schattingen betalen 240.000 Nederlanders hun zorgverzekering niet: dat komt ongeveer neer op 2 procent van de verzekerden. De wanbetalers wonen vooral in de grote steden.

Het zijn vaak allochtonen, studenten en andere mensen met een kleine beurs. Het CVZ schat dat 150.000 mensen met de automatische inning te maken zullen krijgen.