DEN HAAG - De FNV-oproep om rond Kerstmis het spaarloon vrij te geven is door de politiek met weinig enthousiasme ontvangen.

Er is sympathie voor het voorstel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) en de Tweede Kamer vinden het nu niet het juiste moment.

De Jager zei woensdag dat hij bereid is voor- en nadelen te bekijken maar dat er nu "niet direct een aanleiding is om het te doen''.

Hij wees erop dat de koopkracht en de consumentenbestedingen op peil zijn. Daarnaast vraagt hij zich af wat de gevolgen zouden zijn voor banken die door de kredietcrisis al in zwaar weer zitten.

Positief

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) reageerde eerder op de dag positiever op het voorstel van FNV-voorzitter Agnes Jongerius.

De FNV-voorzitter vindt dat het kabinet snel met maatregelen moet komen om het consumentenvertrouwen te herstellen. Met het vrijgekomen spaarloon kunnen de Nederlanders volgens haar gaan consumeren.

Tegoeden

Spaarloontegoeden staan in principe vier jaar vast en mogen alleen onder bepaalde voorwaarden worden opgenomen. Alleen de overheid kan de tegoeden deblokkeren. In totaal gaat het om ongeveer 4 miljard euro.

De Jager gaat nog met Jongerius over haar voorstel praten. "Ik gooi geen deur dicht, maar timing is belangrijk. Je kunt maar één keer het geld deblokkeren'', aldus de bewindsman.

Terughoudend

Een meerderheid in de Kamer reageerde woensdag eveneens terughoudend. De PvdA wil er vrijdag nog wel over spreken als de Kamer met De Jager het belastingplan voor volgend jaar bespreekt.

VVD-Kamerlid Frans Weekers verwacht volgend jaar nog meer economische neergang en lagere koopkracht, waardoor het voorstel dan logischer zou zijn.

PVV

De PVV is wel enthousiast. De partij denkt dat door het voorstel het vertrouwen van de consument en de koopkracht van de burgers zullen toenemen.

Minister Van der Hoeven is er overigens niet gelukkig mee dat Jongerius haar voorstel koppelt aan de bereidheid tot loonmatiging.

Looneisen tot maximaal 3,5 procent zullen niet in alle sectoren even gemakkelijk zijn, aldus de CDA-bewindsvrouw. Zij vindt dat ons land zich niet internationaal uit de markt moet prijzen door hoge lonen.