DEN HAAG - Winkeliers mogen beveiligers in burger inzetten om winkeldiefstal te bestrijden. Voorwaarde is wel dat de politie hiervan op de hoogte is en dat er altijd een geüniformeerde beveiliger in de buurt is.

Dat heeft minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Het parlement had hem op initiatief van het CDA en de PvdA gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijke ontheffing van de uniformplicht voor particuliere beveiligers.

De bewindsman heeft de kwestie besproken met de politie en het Platform Detailhandel Nederland. De koepelorganisatie wilde af van de eis dat de korpschef toestemming moet geven voordat er een surveillant in burger wordt ingezet. In plaats daarvan zou een winkelier dit alleen bij de politie moeten melden.

Hirsch Ballin

Hirsch Ballin vindt dat de politie er vanaf het begin altijd bij moet worden betrokken, omdat zij de risico's veel beter kan inschatten en in actie moet komen als een ongeüniformeerde beveiliger iemand arresteert.

De winkeliers vroegen de minister ook de eis te laten vervallen dat er een geüniformeerde beveiliger in de winkel moet zijn als er een collega in burger wordt ingezet.

Winkeliers

Hirsch Ballin komt de winkeliers op dit punt tegemoet. Hij vindt het belangrijk dat er "op de achtergrond" altijd een geüniformeerde beveiliger is, bijvoorbeeld in het winkelcentrum, om te kunnen bijspringen. Anders zijn de risico's voor het publiek, de winkelier, het personeel en de beveiliger in burger volgens hem te groot.

Uniform

Als een surveillant zonder uniform ingrijpt, kan er een onduidelijke situatie ontstaan. Een geüniformeerde collega is voor omstanders wel herkenbaar en kan bijspringen om escalatie te voorkomen.

Ook voor agenten is het belangrijk dat ze snel kunnen zien dat ze met een particuliere beveiliger van doen hebben.