DEN HAAG - Afspraken tussen het kabinet en de energiebedrijven vallen slecht bij energiebedrijf Eneco, dat het zogeheten sectorakkoord niet steunt.

Eneco noemt het akkoord te vrijblijvend, onder meer omdat onvoldoende harde eisen worden gesteld aan de inzet van nieuwe kolencentrales.

Het kabinet vindt dat dergelijke centrales zo gebouwd moeten worden, dat ze in de toekomst geschikt te maken zijn voor het afvangen en opslaan van het broeikasgas CO2.

Kritiek

Ook Greenpeace heeft kritiek, omdat het kabinet de bouw van nieuwe kolencentrales in feite steunt door subsidie te verstrekken voor afvangen en ondergronds opslaan.

"Een onbewezen techniek," vindt de milieuorganisatie. Het geld kan beter gaan naar schone energie.

Wind

Eneco gaat in tegen de meeste andere energiebedrijven. Zelf heeft dit energiebedrijf vooral gas- en warmtekrachtcentrales, en zet het bij duurzame energie vooral in op wind.

In het akkoord worden afspraken gemaakt over windmolens op zee en op land, biomassa, zonne-energie, opvang en opslag van het broeikasgas CO2 bij het opwekken van stroom, het benutten van warmte, infrastructuur en onderzoek.

Onderdeel van het akkoord is een concrete agenda, die precies laat zien wanneer welke partijen wat moeten hebben gerealiseerd.

Het sectorakkoord energie werd behalve door minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) namens de overheid ondertekend door minister Jacqueline Cramer (Milieu) en staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer).

Milieudoelen

Namens de bedrijven tekenden EnergieNed en Netbeheer Nederland. Het is één van de sectorakkoorden om de milieudoelen van het kabinet te verwezenlijken.