DEN HAAG - Werkgevers zouden meer moeten en kunnen doen om werknemers in staat te stellen hun werk te combineren met de zorg voor hun kinderen. Dat kan door het ouderschapsverlof flexibeler te maken.

Minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) zal dat appel op werkgevers en vakbonden dinsdag naar voren brengen in een lezing in de Kloosterkerk in Den Haag.

Een woordvoerder van de bewindsman heeft een bericht daarover dinsdag in Trouw bevestigd.

Werktijden

Rouvoet dringt aan op een gezinsvriendelijker beleid. Hij wil dat werknemers die meer tijd met hun kinderen willen doorbrengen, daartoe ook de gelegenheid krijgen. Dat kan door met werktijden te schuiven. Per werknemer kan maatwerk nodig zijn.

Volgens Rouvoet zullen zulke maatregelen, mits het goed wordt georganiseerd, niet leiden tot een afname van de inzet van werknemers.