DEN BOSCH - Ongeveer duizend Brabantse en Limburgse leraren in het voortgezet onderwijs hebben maandagmiddag gestaakt. Ze maakten het begin van een estafettestaking die de bonden voor deze week hebben georganiseerd.

Later deze week volgen leraren in de rest van het land met hun actie voor een lagere werkdruk en meer loon.

Enkele honderden stakers kwamen maandagmiddag bijeen in de Brabanthallen in Den Bosch. Vakbondsbestuurders spraken de actievoerders toe. Van een laag animo voor de staking wilden de vakbonden niet horen.

Ze waren tevreden met de opkomst voor de kortgeleden aangekondigde staking zo kort na de herfstvakantie.

Loonsverhoging

Met de acties willen de bonden afdwingen dat het onderhandelaarsakkoord dat zij op 12 september met de werkgevers sloten, alsnog wordt uitgevoerd.

Die afspraken houden onder meer in een verlaging van het aantal lesuren voor leraren en een loonsverhoging van 7 procent.

Werkdruk

Bestuurder Ton Rolvink van de Algemene Onderwijsbond (AOb) sprak tijdens de manifestatie tegen dat de hoge werkdruk alleen een probleem is van de oudere en deeltijdleraren. Het is volgens hem een spookverhaal dat de uitonderhandelde cao te duur is.

"Deze cao heeft geen eerlijke kans gekregen. Jullie worden respectloos behandeld'', sprak hij de actievoerders toe.

De estafettestaking is een opwarmertje voor een landelijke manifestatie, die mogelijk begin november wordt gehouden.

Voorbarig

De werkgevers in het voortgezet onderwijs vinden de acties van leraren voorbarig. Dat heeft Sjoerd Slagter, voorzitter van de VO-raad maandag gezegd.

De brancheorganisatie VO-raad wil graag snel met de bonden om tafel om het overleg over een cao te hervatten. Op de eerste dag van de estafettestaking was Slagter op bezoek bij het Sint-Janslyceum in Den Bosch.

Slagter sprak op die school met docenten over de oorzaken van de hoge werkdruk. "Die zit hem niet zozeer in het aantal uren dat een leraar lesgeeft. Als wel in de extra taken als surveillance, vergaderingen en voorbereiding van lessen'', aldus Slagter.

Extra zorg

Steeds meer hebben leraren te maken met scholieren die extra zorg nodig hebben. "De werkdruk die daardoor ontstaat moet worden verminderd door de komst van onderwijsassistenten'', zegt Slagter.

Het Sint-Janslyceum heeft de afgelopen jaren al dergelijke maatregelen genomen. Extra ondrsteunend personeel ontlast docenten die niet meer in de pauzes hoeven te surveilleren.

SP

De SP wil dat minister van Onderwijs Ronald Plasterk de regie in het conflict overneemt.

"Minister Plasterk dient een landelijke cao af te sluiten opdat een eind komt aan de machtsstrijd tussen leraren en schoolbesturen", aldus SP-Kamerlid Jasper van Dijk.

Leraren staken in Den Bosch