DEN HAAG - De overheid gaat topsalarissen aanpakken bij (deels) overheidsbedrijven door haar macht te gebruiken als aandeelhouder en niet via de wet.

Het kabinet heeft vrijdag besloten een nieuwe, strengere beloningscode in te stellen voor staatsdeelnemingen. Er zijn momenteel vijftien bedrijven waar sprake is van een staatsdeelneming.

Voor de top van vier ondernemingen die een puur publieke functie hebben, zoals De Munt en de Covra voor opslag van radioactief afval, geldt het nieuwe ministerssalaris van 176.000 euro als maximum.

Bij de andere, die zowel actief zijn in de publieke sfeer als op de vrije markt, wordt per bedrijf een maximumsalaris vastgesteld.

Publieke sector

Voor de ondernemingen die meer in de publieke sector opereren en minder met concurrentie te maken hebben, bijvoorbeeld Gasunie en Holland Casino, is een plafond afgesproken van 350.000 euro.

Dat betekent voor nieuwe topbestuurders bij deze organisaties een verlaging van enkele tientallen procenten ten opzichte van sommige salarissen die nu worden uitgekeerd.

Voor bedrijven waarbij de markt dominant is, zoals NS en Schiphol, buigt het kabinet zich nog over een norm. Maar deze komen volgens Bos ook aan de beurt.

Beperking

Verder wil het kabinet het toekennen van bonussen aan de top beperken, bijvoorbeeld tot een bepaald percentage van het salaris.

Ook moeten de extraatjes gekoppeld zijn aan publieke doelen. Zo zei Bos dat winstuitkeringen bij de Nederlandse Spoorwegen minder zinvol zijn, omdat de NS veel geld verdient met vastgoed en de overheid juist goede prestaties wil zien op het gebied van reizigersvervoer.

De stijging van salarissen aan de top van overheidsbedrijven moeten volgens Bos ook gelijklopen met de loonstijging van gewone werknemers.