DEN HAAG - Niet alleen financiële instellingen ondervinden de gevolgen van de kredietcrisis, maar ook andere ondernemingen.

Toch ziet vicepremier Wouter Bos geen reden om terug te komen op de afspraken die de regering gemaakt heeft rond de begroting.

Bezuinigen lijkt hem niet verstandig in een tijd van economische neergang. "De financiële crisis krijgt een weerslag op de reële economie'', zei de minister van Financiën na afloop van de wekelijkse vergadering van de ministerraad.

Met die mogelijkheid is volgens hem al rekening gehouden in de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota. Toch komen de rekenmeesters van het kabinet, het Centraal Planbureau (CPB), in december met een rapport over hoe ons land ervoor staat.

Inflatie

Volgens Bos is het niet allemaal kommer en kwel in de Nederlandse economie. Hij verwacht dat de inflatie beperkt blijft. "De olieprijs is nu 63 dollar, terwijl in de miljoennenota nog gerekend is met een prijs van 125 dollar volgend jaar.''

Dat is slecht voor de inkomsten van ons land uit het aardgas, maar een lage olieprijs is wel goed voor de ontwikkeling van de economie op wat langere termijn. Bos gaat ervan uit, dat het nagestreefde overschot op de begroting mogelijk blijft.

Bovendien wees Bos erop dat de koersverhouding tussen euro en dollar in een paar maanden tijd flink veranderd is, en dat werkt in het voordeel van het exporterende bedrijfsleven.

Alles over de kredietcrisis op NUzakelijk.nl.