WASHINGTON - Net als bij voorgaande financiële crises staat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ook in het geval van Argentinië aan grote kritiek bloot. Het IMF, dat landen die in betalingsproblemen verkeren met kortlopende leningen soelaas kan bieden, wil van medeschuld aan de crisis in Argentinië echter niet weten.

IMF-directeur Horst Köhler heeft al laten weten dat de problemen door toedoen van het land zelf zijn ontstaan. De plannen van de Domingo Cavallo, de Argentijnse minister van Financiën die voor de kerstdagen opstapte, zijn volgens een IMF-woordvoerder niet door het fonds gedicteerd.

'Blind gehoorzamen'

Cavallo wilde vasthouden aan het wegwerken van het begrotingstekort, aan het voldoen van de verplichtingen aan het buitenland en aan de koppeling tussen de munteenheid, de peso, en de dollar. Het IMF, dat aan zijn leningen de nodige economische voorwaarden verbindt, zegt dat die plannen door Argentinië zelf zijn uitgedacht. Critici zeggen Argentinië het IMF blind heeft gehoorzaamd.

Volgens een woordvoerder van het IMF is Argentinië nu zelf aan zet. "Zij moeten zeggen wat ze willen. Köhler heeft aan elke Argentijnse president geschreven dat hij bereid is samen te werken."

De nieuwe regering moet haar voorstellen voor het op orde brengen van de begroting en de vermindering van de schulden eerst op tafel leggen. Dan valt er te praten over welke hulp nodig is en wanneer die hulp wordt gegeven, aldus de IMF-woordvoerder.

Afwachten

Het devies van het IMF is nu: afwachten. Het bestaande kredietprogramma voor Argentinië is in de ijskast gezet. Het fonds weigerde enige tijd geleden een deel van dat krediet, 1,3 miljard dollar, over te maken omdat het land niet voldeed aan de zichzelf opgelegde voorwaarden.

Nu de nieuwe regering de hoekstenen van het economische beleid van haar voorganger heeft ontmanteld, heeft het IMF-hulpprogramma dat daarop was gebaseerd geen bestaansrecht meer. De nieuwe regering moet met het IMF gaan onderhandelen over een heel nieuw hulpprogramma.

Kritiek

Het IMF kan de kritiek niet zomaar van zich afschudden, want de verwijten zijn velerlei. De opgelegde uitgavenvermindering was te drastisch, zo klinkt het uit de ene hoek. De steun ging maar door, ook toen duidelijk was dat het land aan een faillissement niet kon ontkomen, heet het uit een andere hoek. "Het IMF heeft niets geleerd van het verleden."

Ook Michael Mussa, voormalig econoom bij het fonds, is over zijn vroegere werkgever niet te spreken. Het IMF verstrekte in augustus meer leningen zonder een nieuwe aflossingsregeling voor bestaande schulden te treffen en zonder de valutakoppeling te wijzigen, Dat is de slechtste beslissing geweest die de instelling ooit heeft genomen, aldus Mussa.

Zonder nieuw geld van het IMF kan Argentinië het echter niet redden. Maandag is een delegatie van het IMF in Buenos Aires aangekomen over onderhandelingen over hervatting van de kredietverlening. Die onderhandelingen beginnen waarschijnlijk de komende maand. Argentinië zal het fonds vermoedelijk om leningen van tegen de 20 miljard dollar vragen.

/NIEUWSSenaat Argentinië stemt in met noodwetten