ZOETERMEER - Een laatste bestuurlijk overleg om het CAO-overleg voor de kinderopvang vlot te trekken, heeft dinsdag geen resultaat opgeleverd. Dat betekent dat de geplande stakingen woensdag en donderdag doorgaan.

Dat heeft onderhandelaar J. Dieten van de Abvakabo dinsdag gezegd. Bij het overleg waren bestuursleden van de Abvakabo, CFO, de Unie en directeuren van de werkgeversorganisatie MO-Groep en de branchevereniging.

De CAO-onderhandelingen voor de kinderopvang verlopen al maanden problematisch. De vakbonden Abvakabo en CFO hebben al meermalen gestaakt, terwijl de kleinere bond De Unie wel een akkoord heeft gesloten met de werkgevers.

Dieten zegt de uitkomst van het bestuurlijk overleg te betreuren: "De werkgevers hadden af en toe signalen gegeven dat er te praten viel. Maar ze bleven opnieuw nee en nee zeggen. En als ze nul komma nul bewegen, komen we er natuurlijk niet uit."

Directeur Van Gennip van werkgeversorganisatie MO-Groep stelt echter teleurgesteld te zijn dat de bonden zijn handreikingen niet aanpakken. Hij zegt aanpassingen te hebben voorgesteld voor de eindejaarsuitkering en voor de commissie die de salarissen moet bestuderen. Van Gennip heeft de indruk dat Abvakabo en CFO niet echt bereid zijn om tot een akkoord te komen.

Stakingen

Bij de acties op woensdag en donderdag wordt bij circa driehonderd kindercentra in meer of mindere mate gestaakt. De Abvakabo verwacht ongeveer zevenhonderd kinderleidsters voor een bijeenkomst in de RAI te Amsterdam. Aldaar staat een forumdiscussie gepland met onder anderen onderhandelaar J. Dieten.

Het CAO-akkoord met De Unie behelst over vijftien maanden een structurele oonsverhoging van 2,5 procent per 1 januari 2002 en verhoging van de eindejaarsuitkering van 2001 met 1,5 procent naar procent. Bovenop de eindejaarsuitkering komt in 2002 eenmalig nog ,5 procent.

Abvakabo en CFO willen in totaal een structurele loonsverhoging van 7 procent, inclusief de eindejaarsuitkeringen. Daarnaast willen de bonden de salarisverhoging per 1 oktober, de ingangsdatum van de nieuwe CAO, in plaats van per 1 januari.

/ECONOMIEBonden: het is nu echt oorlog in de kinderopvangCAO-overleg kinderopvang mislukt