RIJSWIJK - De Nederlandse politie zit in ernstige financiële problemen. Dat blijkt uit documenten over de financiële positie van de 25 verschillende politiekorpsen, waarover het ANP beschikt.

De informatie is bij het verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken bekend.

Politievakbond ACP kent de cijfers ook. Voorzitter Gerrit van de Kamp voorziet dat de politie op deze wijze "binnen twee jaar aan de rand van de financiële afgrond staat''. Hij vindt dat onacceptabel.

Een van de conclusies van de meerjarige financiële analyse is dat 21 van de 25 politiekorpsen in 2011 geen sluitende begroting meer hebben. "Het structureel tekort zal uitkomen op ongeveer tussen de 70 en 100 miljoen euro'', zo staat in de analyse.

Verder kan de lagere dan afgesproken instroom van 2300 nieuwe politiemensen, zoals wijkagenten, nog tot een boete voor korpsen leiden.

Kabinet

Het kabinet moet de bezuiniging van 100 miljoen euro bij de politie deze regeringsperiode schrappen. Dat zeggen de SP en PVV donderdag in reactie op de slechte financiële situatie waarin de Nederlandse politiekorpsen blijken te verkeren. De VVD maakt zich ook zorgen over deze bezuiniging.

"Wij vrezen dat de bezuinigingen ten koste zullen gaan van de dagelijkse basispolitiezorg, de criminaliteitsbestrijding en meer blauw op straat'', aldus VVD-kamerlid Laetitia Griffith. "Een failliete politieapparaat tast het gezag en de geloofwaardigheid van de politie aan. Wij vinden deze berichten uitermate zorgelijk en vragen ons af hoe het zo ver heeft kunnen komen.''

Veiligheid

Ook SP'er Ronald van Raak voorziet problemen voor de veiligheid. "Volgens mij leidt dit ertoe dat Nederland minder veilig wordt. Dit gaan mensen merken.'' Hij vindt dat de financiële tekorten bij de politie moeten worden weggewerkt.

"Er moet gewoon geld bij, simpel zat. We moeten niet alleen die bezuiniging van 100 mln euro schrappen, maar ook ander geld erbij leggen'', vindt ook Hero Brinkman van de PVV. Dat geld komt wat hem betreft desnoods van andere departementen, zoals Sociale Zaken en Integratie. "De politie voert in de dagelijkse praktijk een hoop taken uit voor deze ministeries.''

CDA

Coalitiepartij CDA noemt de berichten over tekorten verontrustend. Kamerlid Coskun Cörüz wil van minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) horen hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke oplossing zij voor ogen heeft.

"Want bij een gezond politiekorps hoort een gezonde financiële basis.'' Hij ziet de problemen overigens los van de 100 miljoen euro die politiekorpsen de komende jaren moeten bezuinigen door efficiënter te werken.

PvdA

De PvdA vindt ook dat korpsen eerst moet kijken hoe ze kunnen bezuinigen door bijvoorbeeld betere samenwerking. ,,Eerst dat op orde en dan pas naar Den Haag kijken'', reageerde Attje Kuiken. Zij vindt dat de financiële problemen niet ten koste mogen gaan van agenten en burgers.

Ter Horst

Ter Horst overlegt met de politiekorpsen over de vraag hoe ze hun begrotingen sluitend kunnen krijgen. De alarmerende cijfers die de korpsen hebben gepresenteerd, "hebben wij niet onmiddellijk als vaststaand feit aangenomen'', zei een woordvoerder.

Volgens de zegsman kunnen de politiekorpsen efficiënter werken, in het korps maar ook door beter samen te werken.