DEN HAAG - Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt verscherpt de exameneisen voor middelbare scholieren. Zij komt daarmee tegemoet aan klachten van universiteiten en hogescholen over het niveau van de aankomende studenten. De eisen gaan in vanaf het examenjaar 2011-2012.

De CDA-bewindsvrouw wil af van de huidige praktijk, dat scholieren onvoldoendes voor het centraal examen kunnen compenseren met voldoendes van het schoolexamen. In de toekomst kunnen scholieren alleen slagen als het eindcijfer voor het centraal examen gemiddeld een voldoende is.

Ook mogen ze in de toekomst voor het eindexamen, dat is het gemiddelde van het schoolexamen en het centraal examen, nog maar één vijf halen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Verschillen

Een aantal scholen vertoont jaar na jaar te grote verschillen tussen de cijfers voor het centraal examen en die voor het schoolexamen, vindt Van Bijsterveldt. Deze verschillen kunnen duiden op te makkelijke schoolexamens. Na waarschuwingen krijgen scholen eerst zelf de kans om orde op zaken te stellen, maar als verbeteringen uitblijven wordt ingegrepen.

De staatssecretaris denkt niet dat in de toekomst veel meer leerlingen zullen zakken voor het eindexamen. Ze verwacht dat leraren inspelen op de strengere eisen en dat scholieren beter hun best gaan doen.

HBO-Raad

Het plan valt goed bij voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-Raad: "Wij vragen al sinds 2005 aandacht voor dit probleem. Ik ben blij dat de staatssecretaris gehoor geeft aan de oproep voor meer aandacht voor taal en rekenen.''

De staatssecretaris denkt niet dat in de toekomst veel meer leerlingen zullen zakken voor het eindexamen. Ze verwacht dat leraren inspelen op de strengere eisen en dat scholieren beter hun best gaan doen.