WASHINGTON - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zich woensdag met een overweldigende meerderheid gekeerd tegen verdere machtsconcentratie in de mediasector. Met vierhonderd tegen stemmen werd een omstreden voorstel van de federale mediatoezichthouder FCC verworpen dat het ondernemingen makkelijker maakt zowel dagbladen als televisie- en/of radiostations te bezitten.

Het voorstel van de FCC (Federal Communications Commission) heeft sinds juni in de Verenigde Staten veel ophef veroorzaakt. Critici vrezen voor meer machtsconcentratie in de Amerikaanse media, waardoor de vrijheid van meningsuiting en de pluriformiteit in het geding zouden komen.

Volgens de FCC zijn de huidige regels voor de mediasector niet meer te handhaven gezien de opkomst van internet en kabel- en satelliettelevisie. Het maximale nationale bereik van één mediaonderneming moet daarom worden vergroot van 35 tot 45 procent.

De Senaat zal zich nu gaan buigen over het voorstel. Indien de Senaat instemt met een versoepeling van de regels, volgt overleg met het Huis van Afgevaardigden over een compromis.