DEN HAAG - De garantie die de overheid geeft aan banken die krediet verschaffen aan middelgrote en kleine bedrijven wordt vanwege de kredietcrisis verruimd.

Dit is de uitkomst van een gesprek dat minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken maandag had met het georganiseerde bedrijfsleven.

Borgstellingskrediet

Tot dusver komen alleen bedrijven met minder dan honderd werknemers in aanmerking voor het zogeheten borgstellingskrediet, maar dat gaat nu omhoog naar bedrijven met 250 werknemers.

Het garantieplafond wordt verhoogd van 1 miljoen euro naar 1,5 miljoen euro. Ook wordt een regeling voor startende ondernemers verruimd.

"De rente gaat omhoog en daardoor wordt het voor ondernemers moeilijker om geld aan te trekken", motiveerde Van der Hoeven het besluit. Hoeveel geld ermee gemoeid is, is nog niet bekend.

Wel is duidelijk dat de financiële ruimte moet komen uit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken. Voorzitter Bernard Wientjes van de werkgeversorganisatie VNO-NCW sprak over een welkom steuntje in de rug voor de ondernemers.

Tijdens het gesprek is ook besloten tot het instellen van een gezamenlijke werkgroep van Economische Zaken en het bedrijfsleven. Volgens Wientjes is vooral van belang dat die werkgroep komt met voorstellen om bouwprojecten "naar voren te halen".

MKB-Nederland

MKB-Nederland is tevreden met de uitbreiding van het borgstellingskrediet. Bedrijven hebben zo een betere kans op financiering van hun investeringsplannen, stelt de organisatie.

Voor veel kleine en middelgrote bedrijven is kredietverlening ook zonder crisis een probleem. De crisis heeft daar nog een schepje bovenop gedaan.