AMSTELVEEN - De luchtvaartmaatschappij KLM kan definitief beginnen met de grote reorganisatie. De ondernemingsraad (OR) is woensdag akkoord gegaan met de plannen waarbij circa 4500 banen verdwijnen.

Twee weken geleden moest de KLM de reorganisatie opschorten omdat de OR de plannen blokkeerde. De KLM wil zevenhonderd werknemers gedwongen ontslaan. De ondernemingsraad was het niet eens met de manier waarop overtollige werknemers zouden worden aangewezen.

De KLM had dit voorjaar al met vakbonden afspraken gemaakt over de afvloeiing en de reorganisatie. In dat sociaal plan is besloten tot een ontslag op basis van leeftijd. De OR wilde liever dat de laatst binnengekomen werknemers als eersten zouden worden ontslagen.

Dat is niet gelukt. Wel is afgesproken dat de ondernemingsraad een commissie instelt die het aanwijzen van de ontslagen nauw in de gaten houdt. Volgens T. Delnoij, secretaris van de OR, zijn er duidelijk afspraken gemaakt in het geval van moeilijkheden op verschillende afdelingen. "Daardoor is er een vangnet ontstaan en dat was voor ons voldoende."

Delnoij verwacht niet dat de reorganisatie vertraging heeft opgelopen door de blokkade van de raad. "De voorbereidingen zijn gewoon doorgegaan. In theorie kunnen woensdag de eerste mensen worden ontslagen."

Volgens de KLM zullen vanaf maandag de eerste werknemers te horen krijgen dat ze weg moeten. "We zijn blij dat de ondernemingsraad nu akkoord is, dan kan de onzekerheid onder het personeel snel worden weggenomen", aldus een woordvoerder.