BRUSSEL - De Europese Commissie komt woensdag vrijwel zeker met een voorstel waardoor tolheffingen op wegen en het 'eurovignet' voor truckers duurder mogen worden. Het zijn overigens de individuele landen van de Europese Unie die uitmaken of ze van die mogelijkheid gebruik maken.

Momenteel is de hoogte van het tolgeld begrensd. De overheid mag er geen winst op maken maar alleen de kosten voor aanleg en onderhoud van de betreffende weg doorberekenen. Hetzelfde geldt voor het eurovignet, een tolsysteem voor vrachtwagens dat zes EU-landen waaronder Nederland onderling hebben afgesproken.

De Commissie wil dat voortaan ook andere kosten mogen worden meegerekend. Regeringen die dat willen, mogen de kosten voor bestrijding van geluidshinder, de ongedekte kosten van ongevallen en de aanleg van spoorlijnen parallel aan de betreffende weg ook meerekenen. Verder zouden sommige landen een heffing mogen opleggen voor wegen door kwetsbare gebieden, zoals de Alpen.