AMSTERDAM - De meeste werknemers houden aan het einde van het jaar vakantiedagen over. Uit een steekproef van de vakcentrale FNV blijkt dat veel mensen niet alle dagen opnemen. Gemiddeld hebben Nederlanders aan het einde van het jaar nog 24,5 vakantiedagen over.

Daarnaast heeft 47 procent ook nog recht op ADV-dagen, meent de FNV. Over het algemeen vindt Nederlandse werknemer dat hij voldoende vakantiedagen hebben. Toch zegt bijna een kwart meer vakantievrij te willen hebben. Het gaat dan vooral om jongere werknemers tot 35 jaar en werknemers in de bouw en de industrie.

Eén op de tien mensen kan niet op vakantie gaan wanneer zij willen, terwijl nog meer werknemers geen wettelijke verlofdagen kunnen opnemen, zoals ouderschapsverlof.De FNV wil bij de komende CAO-onderhandelingen meer nadruk leggen op de invloed van werknemers op hun werktijden en vakantiedagen.