LONDEN/GENEVE - De kans is vrij klein dat Groot-Brittannië binnenkort genetisch gemodificeerde organismen in de armen zal sluiten. Een groot onderzoek, dat 24 Britse wetenschappers met overheidssteun uitvoerden, leverde geen overtuigend bewijs op dat genvoedsel te allen tijde veilig is. Bij de publicatie van hun bevindingen maandag riepen de wetenschappers op tot meer onderzoek.

Op de conclusies van het onderzoek was met spanning gewacht, gezien de controverse tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over genvoedsel. In de VS is genetische aanpassing van gewassen als maïs, soja en katoen al heel gewoon, terwijl Europa deze nieuwe ontwikkelingen het liefst buiten de deur houdt.

De ruzie is zo hoog opgelopen dat de VS de Europese ban bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) hebben aangekaart. Er staan daarbij grote commerciële belangen op het spel. Amerikaanse ondernemingen verdienen al miljoenen aan biotechnologie.

Onzekerheden

Volgens het Britse onderzoek zijn de gezondheidsrisico's van de genetische gemodificeerde gewassen die nu op de markt zijn, "zeer laag". Het ging de wetenschappers echter te ver om vrij baan te geven voor toekomstige gewassen. Meer onderzoek is nodig om de kennisachterstand in te halen en onzekerheden weg te nemen, zeker als nieuwe producten op de markt komen. "Transgene gewassen vertegenwoordigen geen homogene technologie", verklaarde David King, die het onderzoek leidde.

De onderzoekscommissie is het niet eens met de argumenten van milieugroeperingen dat gengewassen de huidige traditionele gewassen zullen verdrijven. "Het is zeer onwaarschijnlijk dat zij in groten getale op ons platteland zullen neerstrijken of problematische planten zullen worden", concludeert het rapport.

Demonstratie

Milieuorganisatie Greenpeace demonstreerde maandag in Genève voor het hoofdkantoor van de WTO tegen de Amerikaanse klacht over de Europese bedenkingen tegen genetisch gemodificeerde organismen. Volgens Greenpeace wordt de WTO voor het karretje van de VS gespannen om consumenten genvoedsel op te dringen. Naambordjes van de WTO werden bij de actie vervangen door 'World Transgenic Order'.

Binnen het WTO-gebouw lag de EU onder vuur van Australië, Brazilië en Thailand, die een onderzoek willen naar subsidiëring van suikerproducenten in Europa en voormalige Europese koloniën. Over enkele weken wordt het verzoek waarschijnlijk ingewilligd.