UTRECHT - Automobilisten kunnen de komende periode op aanzienlijk meer locaties bio-ethanol en aardgas tanken. Met overheidssubsidie komen er verspreid over heel Nederland de komende twee jaar in ieder geval 69 vulpunten bij voor ethanol (E 85) en 31 voor aardgas.

Momenteel zijn er 22 tankstations voor ethanol en dertien voor aardgas. De 1,8 miljoen euro subsidie van minister Camiel Eurlings (Verkeer) moet dat netwerk een flinke impuls geven.

Het innovatiecentrum SenterNovem heeft de subsidie verdeeld over de provincies. Daarbij ging het uit van de spreiding en van aanvragen van ondernemers.

De alternatieve brandstoffen zijn schoner en moeten bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot door het verkeer. Aardgas zorgt voor ruim 20 procent minder CO2-uitstoot, bij ethanol kan dat oplopen van 30 tot 80 procent.