DIEMEN - Werkloze Turken doen meer moeite om aan de slag te komen dan autochtone Nederlanders die zonder baan thuis zitten. Werkloze autochtone Nederlanders zijn veel passiever, zo concludeert arbeids- en organisatiepsycholoog Edwin van Hooft aan de Vrije Universiteit in Amsterdam maandag.

Bijna 70 procent van de werkloze Turken is actief op zoek naar werk, ruim een kwart wacht af en 5 procent is helemaal niet op zoek. Van de autochtone werklozen is 45 procent actief op zoek, wacht bijna eenderde af en zoekt een kwart helemaal niet.