WASHINGTON - "De huidige crisis is een afrekening met het marktfundamentalisme. De Washington consensus is vandaag ten grave gedragen." Dat stelde minister van Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders zondag na afloop van de ministersvergadering van de Wereldbank.

Het tijdperk waarin westerse landen eenzijdig een financieel systeem opleggen aan de rest van de wereld is volgens de minister nu werkelijk aan zijn einde gekomen. "Nu de wereld verandert moeten we ook de manier waarop de verschillende regio's in de internationale instituties kunnen meepraten aanpassen."

De andere ministers uit het bestuurscomité van de Wereldbank sloten zich hierbij aan.

Verklaring

In een gezamenlijke verklaring stelden zij na afloop van hun halfjaarlijkse vergadering dat de internationale financiële instituties, zoals de Wereldbank en zusterorganisatie het Internationaal Monetair Fonds (IMF), moeten worden aangepast aan de nieuwe realiteit. "We moeten een beter systeem bouwen voor de toekomst", aldus Wereldbankpresident Zoellick.

Als eerste stap in deze richting besloot de Wereldbank dat het aantal zetels van de Afrikaanse landen in het bestuurscomité wordt uitgebreid van twee naar drie en dat het stemgewicht van ontwikkelingslanden en opkomende economieën wordt verzwaard. De bank kondigde verder aan dat het automatisme dat de Wereldbankpresident altijd uit de Verenigde Staten komt zeer waarschijnlijk zal verdwijnen.

Groeimotoren

Volgens Koenders is het van het grootste belang dat alle westerse donoren dit weekeinde hebben beloofd dat de financiële crisis niet ten koste zal gaan van de hulp aan arme landen. "De ontwikkelingslanden zijn de groeimotoren van de wereld, in de rijke landen valt de economische groei het komende jaar nagenoeg weg. We moeten dus oppassen dat we het kind niet met het badwater weggooien", onderstreepte de minister het belang van ontwikkelingshulp.

Die hulp moet volgens de minister echter niet alleen van de westerse landen komen. "Ook landen met grote reserves, zoals China en de olieproducerende landen, moeten een belangrijke rol spelen."

De Wereldbank beschikt volgens Koenders ondanks het compleet opdrogen van de internationale kredietmarkten nog altijd over voldoende fondsen. "De Wereldbank is momenteel waarschijnlijk de meest stabiele bank ter wereld. Daardoor is de bank nu is staat om, tegen de stroom in, zijn kredietverlening uit te breiden", aldus de minister.

Zie ook:

Alles over de kredietcrisis op NUzakelijk.nl.