AMSTERDAM - Voor het eerst is de cao voor uitzendkrachten algemeen bindend verklaard. Alleuitzendbureaus moeten nu werken op basis van dezelfde arbeidsvoorwaarden. Opdie manier hopen de vakbonden uitzendkrachten die voor malafideuitzendorganisaties werken te beschermen, aldus Trouw.

Een woordvoerster van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) stelt dat hetalgemeen bindend verklaren inhoudt dat ook uitzendondernemingen die niet bij deABU zijn aangesloten zich aan allerlei regels moeten houden. Vakbonden hebbenhier jaren op aangedrongen. Zo moeten uitzendkrachten nu minimaal betaaldworden volgens het loongebouw van de cao van de ABU, en gelden er gelijkevoorwaarden voor de rechtspositie van de uitzendkracht.